رد کردن لینک ها

– تامین امنیت شبکه  دسترسی ایمن کاربران سازمان یا شرکت شما در هر زمان و هر مکان

هرجا که شبکه و ارتباطات مطرح است امنیت شبکه نیز به همراه آن مطرح می شود.متخصصین تیروژنت با مجموعه ای از اقدامات به منظور جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی در بستر شبکه شما از هر گونه از دست رفتن یا نقض امنیت آن جلوگیری میکنند

امنیت ارتباطات بی سیم

با دانستن چگونگی پاسخ به هر نوع مسئله ، سازمان خود را برای تهدیدهای امنیتی بی سیم آماده کنید.

میدریت امنیت

اقدامات امنیتی و کنترلهای اساسی در طراحی ادغام شده اند
و همچنین اجرای پروژه ، که می تواند از آنها جلوگیری کند
از هرگونه تهدید و نقض خارجی

بازگشت به بالای صفحه